zakładka

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MUSLI KLEX Sp. z o.o.

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000162478
Regon 290411764
NIP 657-02-37-328

ul. Hauke Bosaka 10
25-217 Kielce

Rok powstania 1993.