zakładka

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MUSLI KLEX Sp. z o.o.

Producent i dostawca artykułów spożywczych

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MUSLI KLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt:

„Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie Musli Klex sp. z o.o. na podstawie audytu  technologicznego”

 

Przedmiotem projektu jest inwestycja w nowoczesne technologie z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie Musli Klex, rekomendowanych do wdrożenia na podstawie przygotowanej mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0.

Zadania w ramach projektu:

  1. Przeprowadzenie audytu technologicznego wraz z diagnozą dojrzałości cyfrowej i przygotowanie mapy drogowej
  2. Nabycie i instalacja środka trwałego - autonomicznego wózka AGV
  3. Nabycie i wdrożenie wartości niematerialnej i prawnej - systemu WMS w zakresie wymaganym do pracy wózka AGV.

W efekcie realizacji inwestycji zostaną osiągnięte wymierne korzyści związane z optymalizacją i poprawą wydajności procesu produkcji oraz nastąpi wzrost stopnia zastosowania technologii Przemysłu 4.0 w działalności przedsiębiorstwa. Projekt będzie istotnym krokiem w kierunku odejścia od tradycyjnych form realizacji procesów produkcyjnych na rzecz Przemysłu 4.0 i zgodnie z mapą drogową stanowić będzie o poprawie oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa.

Grupa docelowa: odbiorcy produktów żywnościowych, w tym jednostki wojskowe.

Wartość Projektu: 1 967 765,12 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 122 566,33 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie;